Make Your Business Fly
Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

08/12/2021

Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài khoản login VPS/Server đó là kiểm tra cấu hình phần cứng, network coi có đúng như những gì nhà cung cấp đưa rahay không.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh đơn giản check từng thông sốserver.

Kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Output có thể liệt kê rất nhiều thông tin, bạn chú ý đếm tổng sốprocessor, loại CPUmodel namevà tốc độ CPUcpu MHz

Kiểm tra phiên bản nhân Linux:

uname -a

Kiểm tra phiên bản hệ điều hành:

Với CentOS:

cat /etc/redhat-release

Với Ubuntu:

lsb_release -a

Kiểm tra RAM:

free -h

Kiểm tra HDD:

df -h

Kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) của ổ cứng

Sử dụng công cụ FiO và IOPing.

Script kiểm tra CPU, RAM, Network Speed và IO

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash

Công cụ Test Tốc độ VPS/Server #1

# Test Tốc độ

curl -Lso- tocdo.net | bash

# Test Tốc độ & Share kết quả

curl -Lso- tocdo.net/share | bashso- tocdo.net/share | bashKiểm tra hiệu suất ổ cứng với Fio và IOPing
VestaCP là gì? Hướng dẫn cài đặt VestaCP A đến Z

Bình luận bài viết

Bộ phận Support 24/7