Make Your Business Fly

DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 770,000 ₫ 460,000 ₫
com.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
org.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
edu.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
net.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
name.vn 82,000 ₫ 42,000 ₫
idn.vn 42,000 ₫ 42,000 ₫
ac.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
int.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 280,000 ₫ 328,900 ₫
site 910,000 ₫ 1,023,000 ₫
fun 29,000 ₫ 570,900 ₫
online 1,040,000 ₫ 1,166,000 ₫
tech 79,000 ₫ 1,001,000 ₫
store 29,000 ₫ 1,142,900 ₫
net 290,000 ₫ 330,000 ₫
org 310,000 ₫ 352,000 ₫
info 360,000 ₫ 418,000 ₫
xyz 250,000 ₫ 297,000 ₫
asia 380,000 ₫ 440,000 ₫
xxx 2,730,000 ₫ 3,025,000 ₫
co 800,000 ₫ 902,000 ₫
top 370,000 ₫ 429,000 ₫
us 250,000 ₫ 297,000 ₫
in 280,000 ₫ 330,000 ₫
biz 390,000 ₫ 451,000 ₫
mobi 430,000 ₫ 495,000 ₫
tv 890,000 ₫ 1,001,000 ₫
co.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 180,000 ₫ 242,000 ₫
org.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
com.co 800,000 ₫ 902,000 ₫
me 720,000 ₫ 814,000 ₫
firm.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
eu 250,000 ₫ 297,000 ₫
cc 770,000 ₫ 869,000 ₫
tel 310,000 ₫ 363,000 ₫
name 220,000 ₫ 242,000 ₫
gen.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
tw 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
computer 690,000 ₫ 781,000 ₫
land 610,000 ₫ 715,000 ₫
company 420,000 ₫ 495,000 ₫
academy 690,000 ₫ 781,000 ₫
gift 440,000 ₫ 484,000 ₫
marketing 869,000 ₫ 966,900 ₫
media 603,000 ₫ 674,300 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 540,000 ₫ 616,000 ₫
shop 900,000 ₫ 1,012,000 ₫
blog 750,000 ₫ 847,000 ₫
club 409,000 ₫ 460,900 ₫
icu 209,000 ₫ 240,900 ₫
design 1,139,000 ₫ 1,263,900 ₫
art 349,000 ₫ 394,900 ₫
cloud 609,000 ₫ 680,900 ₫
life 689,000 ₫ 768,900 ₫
dev 399,000 ₫ 449,900 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
website 29,000 ₫ 423,500 ₫
space 29,000 ₫ 434,500 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 405,000 ₫ 545,600 ₫
love 549,000 ₫ 614,900 ₫
work 239,000 ₫ 262,900 ₫
live 539,000 ₫ 603,900 ₫
bar 1,619,000 ₫ 1,791,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 449,000 ₫ 504,900 ₫
la 819,000 ₫ 911,900 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
group 1,000,000 ₫ 1,100,000 ₫
Bạn cần tạo website, chat ngay?