Make Your Business Fly
Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng?

Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng?

19/06/2024

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

- Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống

dangnhap

- Sau khi điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, quý vị bấm nút " Đăng nhập " để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: - Tài khoản của thương nhân, cá nhân là Mã số thuế tương ứng.
- Mật khẩu do quý vị tự đăng ký khi tiến hành đăng ký tài khoản.

Bước 2: Tiến hành thông báo website

- Sau khi đăng nhập, Quý vị chọn menu " THÔNG BÁO WEBSITE " bên phía tay trái, sau đó chọn mục "Thêm mới thông báo website". Hoặc Quý vị có thể chọn biểu tượng thông báo website trong mục LIÊN KẾT NHANH như hình dưới đây:
clickThongBao

Bước 3: Nhập thông tin về website

nhapThongBaoWS nhapThongBaoWS

Chọn loại hàng hóa phù hợp (nếu không có loại hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp, đề nghị doanh nghiệp khai ở phần “khác”)

nhapthongtinloaisanpham

  • Dựa vào danh sách tài liệu yêu cầu quý vị thực hiện tải lên các tệp tương ứng
    tepdinhkem

Bước 4: Gửi hồ sơ thông báo

Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ thông báo.

luuThongBaoWebsite

Nguồn: http://online.gov.vn

Thông báo điều chỉnh giá bán .COM kể từ ngày 01/09/2023 dành cho Đại lý

Bình luận bài viết

Bộ phận Support 24/7