Make Your Business Fly
Hướng dẫn tạo token trên Telegram

Hướng dẫn tạo token trên Telegram

17/08/2023

Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Tạo Token trên Telegram

Để kết nối với@BotFatherlấyToken, bạn vào Telegram search@BotFathervà chọn@BotFathercó dấu ticknhư hình bên dưới. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp liên kếthttps://telegram.me/BotFatherđể kết nối với@BotFather.

Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram
Nhấn START để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bạn soạn tiếp/newbotđể tạo một bot mới.

Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram

Tiếp đó, bạn nhập tên cho bot cần tạo. (Lưu ý: tên bot phải được kết thúc bằng từ Bot. Ví dụ:kbazBot)

Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram

Sau khi nhập tên Bot thành công, bạn sẽ được cung cấp Token to access HTTP APInhư hình trên (khung đỏ). Bạn tiến hành lưu đoạn Token này lại.

Tiếp đó bạn thực hiện START bot vừa tạo lên để nó hoạt động.

Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram

Bước 2: Hướng dẫn lấy ChatID trên Telegram

Để lấyChatID, bạn vào Telegram search@userinfobotnhư hình bên dưới. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp liên kếthttps://telegram.me/userinfobotđể kết nối với@userinfobot.

Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram
Nhấn START để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram

Sau khi nhấn START, bạn sẽ được cung cấp IDnhư hình trên (khung đỏ). Bạn tiến hành lưu đoạn ID này lại.

Chỉ số DA, PA, TF, CF trong SEO là gì? Quan trọng ra sao?

Bình luận bài viết

Bộ phận Support 24/7