Make Your Business Fly
Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin

26/06/2023

I. Tổng quan

Memcachedlà một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Vào lúc đầu, hệ thống memcached được phát triển bởi Danga Interactive và dùng cho LiveJournal. Sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.

Memcached có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng,phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

II. Cài bước cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn thực hiện trong 3 bước sau.

Bước 1. SSH vào hệ thống Server/VPS

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn cần SSH vào máy chủ với quyền root để thực thi các lệnh. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ có thể xem link hướng dẫn bên dưới.

Bước 2: Cài dịch vụ Memached

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn cần cài đặt dịch vụ memcached. Mình sẽ dùng lệnh yum thực hiện cài đặt cho đơn giản.

yum install memcached -y

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.18.50Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.18.50

systemctl start memcached
systemctl enable memcached
systemctl status memcached

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.20.08Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.20.08

Như vậy là hoàn tất bước cài đặt Memcached trên DirectAdmin, bước tiếp theo bạn hãy cài đặt php extension memcache để kết nối. Memcached lắng nghe với Port 11211 do đó bạn cần mở port 11211 để hoạt động. Nếu bạn đang sử dụng CSF có thể tham khảo bài viết sau để sử dụng CSF.

Để chắn chắn bạn có thể netstat lên kiểm tra với port hoặc services.

netstat -nltp | grep 11211
netstat -nltp | grep memcached

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.21.09Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.21.09

Bước 3: Cài đặt libmemcached và memcached module.

Khi bạn cài đặt Memcached trên DirectAdmin ở bước trên, bạn cần cài đặt bộ thư viện libmemcached và memcached module để kết nối. Mình có xem các tài liệu về hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin thì cần cài đặt thủ công libmemcached sau đó cài tiếp memcached module. Ở bài này mình hướng dẫn bạn sử dụng một script có sẳn để cài đătn memcached, memcached-devel, libmemcached-devel, libmemcached.

Bạn thực hiện nhập các lệnh sau để cài đặt.

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.22.00Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.22.00

Khi chạy xong lệnh install memcached bạn sẽ thấy một đường dẫn Installing shared extensions /usr/local/php7x/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ như ảnh bên dưới. Bạn hãy mở file php.ini và thêm extension memcached.so vào

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.22.31Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.22.31

Bạn hãy sử dụng lệnh php -i | grep php.ini để tìm kiếm loader file php.ini. Sau đó di chuyển xuống cuối file và thêm vào đoạn extension=memcached.so như ảnh đinh kèm.

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.23.06Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.23.06

Kiểm tra hoạt động của memcached. Bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra trạng thái.

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.23.43Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.23.43

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.24.08Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.24.08

Một cách khác để kiểm tra extension memcached bạn hãy tạo một file info.php và kiểm tra như ảnh dưới. Di chuyên vào thư mục chứa mã nguồn tạo mới một file có tên info.php và dán đoạn mã code sau.

<?php
phpinfo();
?>

Sau khi tao xong file info.php bạn truy cập mydomain/info.php để kiểm tra như ảnh dưới.

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.25.38Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.25.38

Bươc 4: Cấu hình Memcached lên website.

Sau khi cài đặt Memcached trên DirectAdmin hoàn tất. Bạn hãy thực hiện cấu hình Memcached lên website. Ở bài viết này mình sử dụng Plugin LiteSpeed Cache cấu hình vì măc định Litespeed cache có tích hợp hỗ trợ memcache và redis qua kết nối TCP.

Bạn mởLiteSpeed Cache=>Cache=>Objectvà bật lên và nhập vào như sau.

  • Object Cache: ON
  • Method: Memcached
  • Host: localhost
  • Port: 11211 Mặc định memcached sử dụng port này.

Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.26.25Ảnh màn hình 2023-05-20 lúc 09.26.25

III. Tổng kết

Qua bài viết Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin hi vọng bài viết hữu ích mang lại kiến thức và trải nghiệm cho bạn sau khi cài đặt và sử dụng. Thực tế website mình khi sử dụng memcached thấy hoạt động rất tốt. Bạn hãy thử trải nghiệm cùng mình nào.

Hướng dẫn cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin
Băng thông Hosting hữu ích cho website

Bình luận bài viết

Bộ phận Support 24/7